Standplaatsvergunning

Standplaatsvergunning

Beperkt aantal

De gemeente geeft een beperkt aantal standplaatsvergunningen uit. Wanneer u voor een standplaatsvergunning in aanmerking wilt komen, dient u dat schriftelijk aan te vragen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zwartewaterland.

College van burgemeester en wethouders van de gemeente Zwartewaterland
Postbus 23
8060 AA Hasselt

Aanvragen

Het aanvragen van een standplaatsvergunning kan alleen schriftelijk. U kunt onder Formulieren een aanvraagformulier downloaden en na het invullen opsturen naar de gemeente.

Vragen?

Inlichtingen over standplaatsvergunningen kunnen worden ingewonnen bij de marktmeester, de heer S. Sleking T 038-385 31 84 of 06-27530069.

Wetgeving

Algemene plaatselijke verordening, zie onder tabblad Verwijzingen.

 • - Meenemen

  • Uittreksel van de Kamer van Koophandel
  • Geldig W.A. marktverzekeringsbewijs
 • - Kosten

  Het tarief voor het regelmatig innemen c.q. permanent innemen van een standplaats voor de verkoop van waren anders dan op weekmarkten, is voor het jaar 2015 per standplaats vastgesteld op:

  • Eén dagdeel per week: € 568,00 per jaar
  • Twee dagdelen per week: € 852,00 per jaar
  • Drie dagdelen per week: € 1.134,00 per jaar
  • Vier dagdelen per week: € 1.419,00 per jaar
  • Vijf dagdelen of meer per week € 1.703,00 per jaar
 • - Formulieren

  Logo DigiD

 • - Verwijzingen

Bron: Gemeente Zwartewaterland